Vaarhappening - varen
Bxl_aanwal
Vaarhappening - wandelen
MET STEUN EN / OF MEDEWERKING VAN...


Een organisatie van:

logo KTB - BBW - Scaldisnet

Met steun van o.a.:

logo's steun van...

en de kanaalgemeenten: ANDERLECHT, BEERSEL/LOT, BRUSSEL, GRIMBERGEN,
HALLE, KAPELLE-OP-DEN-BOS, MOLENBEEK, VILVOORDE en ZEMST.


Verlenen eveneens hun medewerking:
Agentschap voor Natuur & Bos, Coördinatie Zenne-Coordination Senne / Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières, Leefmilieu Brussel / Bruxelles Environnement, MOT Grimbergen, Muziekmozaïek, Natagora Brussel, Natuurpunt, PASAR, Plantentuin Meise, Regionaal Landschap Groene Corridor, Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, Toerisme Brabantse Kouters, Vliegveld Grimbergen, ‘t Vondel Halle.


Stad Brussel link naar VGC Ring TV tv brussel KBC Vlan Bruxelles Viva Bruxelles Télé Bruxelles